Suchen
Close
Blog Archive

Teknoloji Bağımlılığı Nasıl Azaltılır?

Teknoloji bağımlılığı internet, sosyal medya ve teknolojik aletlerin aşırı kullanımı sonucu oluşan psikolojik bir dürtüdür. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile teknoloji bağımlılığı her 5 kişiden 3 ünde öne çıkmaktadır. Farklı isimlerle de öne çıkmaktadır. Oyun bağımlılığı, video bağımlılığı, telefon bağımlılığı vs. olarak da adlandırılmaktadır.

 

 Teknoloji Bağımlılığı Ve Nedenleri

 

 Geçmiş dönemlerden 21. yüzyıla kadar uzanan dönem içerisinde bilim insanlarının ve mucitlerin ellerinde bulunan bilgilerden faydalanarak teknolojiyi var etme çabası sonucunda teknoloji son hızla gelişme göstermiştir.

 

 Bu bağımlılığın temelinde fiziksel ve psikolojik birçok etken yer almaktadır. İnsanların teknolojik aletlere hızla ulaşması sonucunda sosyal faaliyetlerde bulunmayı aza indirmesi ve yerine sosyal medyanın yer alması bağımlılığı oluşturan bir diğer etkeni oluşturmaktadır. Çevresel faktörlerin yanı sıra depresyon, sosyal anksiyete, aile ve arkadaş etkisi vb. durumlarda teknoloji bağımlılığını artırmaktadır.

 

 Teknoloji Bağımlılığı Zarar Ve Faydaları

 

 Duygusal ve fiziksel zarar olmak üzere 2 ye ayrılmaktadır. Duygusal zararlarda en çok öne çıkan 4 temel faktör şunlardır:

 

 *Yalnızlık

 *Yapılacak olan işlerin sürekli ertelenme durumu

 * Ani ve sürekli değişen ruh değişimleri

 *Dış dünyadan uzaklaşmak

 

 Fiziksel zararlardan ise en çok öne çıkan 4 temel faktör şunlardır:

 

 *Göz problemlerinin oluşması

 * Uykusuzluk

 *Sürekli devam eden baş ağrıları

 *Yanlış duruştan kaynaklı sırt ağrıları

 

 Teknoloji Bağımlılığı Azaltma Yöntemleri

 

 Teknoloji yanlış kullanıldığı zaman birçok farklı etkenin oluşmasına neden olmaktadır. Örneğin: Küçük yaşlarda aile tarafından çocuklara verilen tabletler, telefonlar gibi teknolojik ürünler çocuğun oynayacağı oyunun sadece bu iki oluşacağı hissini oluşturmaktadır. Ebeveynlerin çocuklar ile geçireceği zamanında azalmasına neden olmaktadır. Yetişkin bir bireyin günde 2-3 sat teknoloji aletleri ile ilgilenmesi normal süre zarfını gösterirken çocuklarda bu süre daha az tutulmalıdır. Çocuğun kişisel ve psikolojik olarak gelişmesinde aile ilişkileri ön planda tutulmalıdır. Küçük yaştan itibaren çocukların teknolojiye bağımlılıklarının engellenmesi, aile bireylerinin özellikle anne ve babanın gerekli eğitimler alarak uzman görüşlerinden faydalanmaları ile mümkün olacaktır.

 

 Teknoloji ilerlemesi insan ihtiyaçlarına cevap vermesi ile paralel olarak büyümektedir. İnsan hayatının standartlarını sürekli yükseltmek ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile gelişen teknoloji sürekli büyümeye devam etmektedir.